• За нас
  • Мисия
No image

Мисия

Ние от ЧАРТРОЙЗ знаем, че днес управлението на отпадъците изисква екоиновативни подходи, в основата на които стоят принципите на кръговата икономика.

Извършваме одит на битовите отпадъци на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, който включва оценка на текущия поток отпадъци и предложения за оптимизирането му. Така учим нашите клиенти на живот с по-малко отпадък и с повече възможности за повторна употреба и рециклиране на суровини и материали.