• Услуги
  • Обработка и анализ на данни
No image

Обработка и анализ на данни

  • Изготвяне на анализи, политики и програми на общинско ниво за различни секторни услуги, дейности и направленията на развитие
  • Изследвания, анализи и обучения в областта на околната среда и отпадъците
  • Разработване на методологии и инструменти за събиране на данни и статистическа информация
  • Събиране, обработване и анализ на данни и информация за различни сфери на бизнеса и живота