• Услуги
  • Управление на проекти
No image

Управление на проекти

  • Подготовка, управление и отчитане на изпълнението на проекти, финансирани по Оперативните програми на Европейския съюз и други програми с национални и международни източници на финансиране
  • Съдействие в процеса на изготвяне на технически проекти, съгласуването им с институции и търсене на финансиране
  • Цялостно управление на процесите по техническо и финансово изпълнение на проекти с публично финансиране