• Истории

Истории

6

Приключени проекти

1

Завършен одит на обекти

20

Килограми предотвратен отпадък

300

Спестени разходи (лева)

4

Създадени успешни партньорства