• За нас
  • Екип
No image

Елица Дякова

Елица Дякова е нашият експерт по управление на отпадъци, инженер еколог с дългогодишен професионален опит в общинска и държавна администрация и специфичен опит като консултант в разработване и управление на проекти с национално и европейско финансиране.

No image

Надежда Гергишанова

Надежда Гергишанова е нашият експерт по анализи и оценки, статистик и икономист с дългогодишен професионален опит в извършването на мониторинг на програми, проекти, стратегически и планови документи за публичния сектор и за различни сфери на бизнеса.