• Новини
  • „Към ново нормално: Устойчиви продукти за устойчиво потребление“

„Към ново нормално: Устойчиви продукти за устойчиво потребление“

Публикувана на: 19.02.2022 18:36

Платформата на заинтересованите страни от Европейската кръгова икономика е инициатива на Европейската комисия и Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Основно събитие на Платформата е Годишната конференция, която тази година ще се проведе за пети пореден път. Съвместно с френското председателство на Съвета на ЕС, Комисията и ЕИСК събират представители на бизнеса, публичните власти, неправителствени организации, общности на знанието и други организации на гражданското общество, които в периода 1-2 март ще обсъждат как да се ускори преходът към кръгова икономика. Фокусът тази година е върху пътя към новото нормално: „Устойчиви продукти за устойчиво потребление“

Конференцията ще се проведе онлайн и регистрацията вече е отворена.

Източник: https://circulareconomy.europa.eu/