• Истории
  • РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „ГИМНАЗИАЛНА“ В ГРАД ДЕВИН

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „ГИМНАЗИАЛНА“ В ГРАД ДЕВИН

Почти 600 метро от улица „Гимназиална“ в град Девин вече са реконструирани. Платното за движение е асфалтирано, поставени са бордюри, от едната страна на уличното платно има берма от трошен камък, а от другата - тротоар за пешеходците. Изградени са подпорни и укрепителни стени от габиони.

Средствата за реконструкция на улицата в град Девин са осигурени чрез проект на общинската администрация по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., а нашият екип изпълни дейностите за управление на изпълнението и отчитането на проекта.

6

Приключени проекти

1

Завършен одит на обекти

20

Килограми предотвратен отпадък

300

Спестени разходи (лева)

4

Създадени успешни партньорства