• Истории
  • Зависим от изкуство и спорт

Зависим от изкуство и спорт

През месец август 2021 година участвахме в лагер за младежи, организиран от Сдружение с нестопанска цел “ОМЕГА” и финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта.

Проведохме онлайн урок и разказахме на младите хора как с дребни на пръв поглед промени в ежедневието на всеки от тях, могат да намалят количеството отпадък, което образуват ежедневно. Дадохме им конкретни практически съвети за здравословен начин на живот, който не произвежда отпадъци, и за това как по-пълноценно да използват своите вещи, преди да ги изхвърлят в кофата за смет.

6

Приключени проекти

1

Завършен одит на обекти

20

Килограми предотвратен отпадък

300

Спестени разходи (лева)

4

Създадени успешни партньорства