• Истории
  • Академия за млади лидери

Академия за млади лидери

През лятото на 2020 година участвахме в изпълнението и управлението на проект „Академия за млади лидери”. Проектът се финансира по Национална програма за младежта (2016-2020) и се реализира от Сдружение с нестопанска цел „БЕЗ ГРАНИЦИ”.

С млади хора от общините Левски, Долни Дъбник, Никопол и Раковски си говорихме за лидерство, инициативност и възможности за развитие в малките населени места. Организирахме фокус групи за споделяне на идеи и обучение по дебати върху теми, свързани с прилагането на младежки политики. В края на проекта младежите проведоха състезание по дебати в Ларгото в центъра на град София. Младите хора реализираха идеите си, като успяха да привлекат в това и свои връстници, и местните администрации.

6

Приключени проекти

1

Завършен одит на обекти

20

Килограми предотвратен отпадък

300

Спестени разходи (лева)

4

Създадени успешни партньорства