• Истории
  • Нова спортна площадка в град Девин

Нова спортна площадка в град Девин

Щастливи сме, че имахме възможност да работим за изпълнение на проект, чрез който се построи нова спортна площадка в град Девин. Нашият екип отговаряше за управлението и отчитането на проекта, който е финансиран чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Игрището е с изкуствена тревна настилка, оборудвано е с две футболни врати, оградено и осветено с LED прожектори, а за публиката са предвидени трибуни с удобни седалки.

 

6

Приключени проекти

1

Завършен одит на обекти

20

Килограми предотвратен отпадък

300

Спестени разходи (лева)

4

Създадени успешни партньорства